Profesionálna záchrana dát

Typ článku: Novinky
Datum vložení: 17. 3. 2011 0:00:00
DISKUS, s. r. o. sa stal partnerom spoločnosti DATARECOVERY, s.r.o.,  ktorá sa špecializuje na záchranu a obnovu dát. 
                                               

Spoločnosť DATARECOVERY, s.r.o. je stabilná spoločnosť s dlhoročnou tradíciou a skúsenosťami, špecializujúca sa výhradne na záchranu dát z pamäťových médií.

    V dnešnej dobe sú už takmer všetky dôležité informácie ukladané v digitálnej podobe. Moderné technológie poskytujú mnoho výhod, dokážu významne skrátiť čas práce s informáciami a v konečnom dôsledku prispievajú aj k nášmu pohodliu. Skrývajú ale v sebe aj množstvo nebezpečenstiev, ktoré si väčšinou uvedomíme, až keď je neskoro.

    Žiadna technológia nie je neomylná a žiadne opatrenia, slúžiace k eliminácii rizík digitálneho sveta, nie sú úplne spoľahlivé. Spracovávanie dát, resp. ich ukladanie, nie je výnimka.

Čo sa teda pod pojmom záchrana dát skrýva?
Predstavte si jednoducho ľubovoľnú situáciu, keď nemáte prístup k digitálne uloženým dátam. Áno, možnosti je veľké množstvo. Rovnako tak aj príčin a následkov straty dát a rovnako aj postupov, ako rýchlo a efektívne tieto následky riešiť.

Poškodenie sa však nemusí týkať iba média ako celku. Neprístupnosť dát môže nastať na úrovni jeho logických časti, napr. súborov, a nemusí byť nutne spôsobená technickou závadou. Preto v ponuke služieb nájdete aj obnovu dát z porušených súborov či znovu získanie prístupu k dokumentu chránenému heslom v prípade jeho zabudnutia.

Záchranu dát dokáže spoločnosť DATARECOVERY, s.r.o. realizovať takmer z každého média:
-    HDD – externé a aj interné
-    Diskové polia RAID
-    Pamäťové karty, flash disky, SSD disky
-    Dátové média
-    Dátové pásky, magnetické pásky

Bližšie informácie nájdete na tejto adrese http://www.zachrana-dat.sk
© Diskus, všetky práva vyhradené. Pridať stránku k obľúbeným.